piatok 6. mája 2011

Poluvsianska skalná ihla


49°08´01.3´´S   18°42´11.7´´V
Poluvsianska skalná ihla je skalný stĺp vysoký približne 15 metrov, ktorý sa od skalného masívu oddelil eróznymi procesmi. Nachádza sa vedľa cesty v obci Poluvsie. Je významná z estetikého i náučného hľadiska a zaujímavá je tiež bohatou kalcifilnou flórou, ktorá ju obklopuje. Od roku 1965 je prírodnou pamiatkou. Má 5. stupeň ochrany a výmeru 1,9466 ha. V nedávnej minulosti sa využívala na skalolezecký výcvik, v súčasnosti je na nej táto činnosť zakázaná.

Lietavský hrad

49°09´38,6´´S   18°41´06,6´´V
Lietavský hrad patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Jeho história sa začala niekedy v 13. storočí (prvýkrát sa spomína začiatkom 14. storočia) a hrad prešiel mnohými stavebnými úpravami. Posledným významným majiteľom bol uhorský palatín Juraj Thurzo začiatkom 17. storočia. Hrad posledných 250 rokov chátral, no v súčasnosti prebiehajú záchranné práce, ktoré organizuje Združenie na záchranu Lietavského hradu. Ak sa chcete o hrade dozvedieť viac, prípadne pomôcť pri jeho záchrane, navštívte stránku združenia.