nedeľa 28. septembra 2008

Šujské rašelinisko


49°03´43,9´´S   18°37´12,8´´V
Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko bola vyhlásená v roku 1983. Rozkladá sa na ploche 10,8 hektára na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží, na ktorom sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinných spoločenstiev a ohrozených druhov rastlín. Predmetom ochrany sú prirodzené dystrofné stojaté vody, bezkolencové lúky, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa a slatiny s vysokým obsahom báz. Z chránených živočíchov tu prebýva hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a vydra riečna (Lutra lutra). Lokalita je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000. Skaly v lese sú Vraniny, a v pozadí celkom vpravo je NPR Kľak

Jaskyňa pri Šedej skale

Nad Kamenným dielom v Ďurčine sa nachádza úzky vchod do jaskyne, ktorá sa po niekoľkých metroch rozširuje. Je dlhá asi 15 - 20 metrov a na jej konci je hlboké prepadlisko, tzv. "studňa", do ktorej padajú kvapky krištáľovej vody z kamenných stien. Neviem, čo je na dne ale hovorí sa, že táto jaskyňa je prepojená s ďaľšou a vychádza až v Porubskej doline. Zimujú tu netopiere, druh sa nám nepodarilo spoľahlivo identifikovať.

pondelok 16. júna 2008

Renesančná radnica v Rajci
49°05´18,6´´S   18°38´07,2´´V
Renesančná jednoposchodová budova zo 16. storočia bola prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády slúžili pôvodne ako trhovisko. Na poschodí boli miestnosti mestskej rady. Rekonštrukciu v roku 1992 viedol miestny rodák a čestný občan mesta, architekt Ferdinand Milučký. Na prízemí sú arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň.

nedeľa 9. marca 2008

Apsida Kostola Márie, Kráľovnej anjelov

49°02´41,0´´S   18°38´07,3´´V
Kostol, z ktorého sa zachovala len apsida s románskymi oknami, dal postaviť asi v prvej polovici 14. storočia rod Frivaldských (Frivald je starý názov dnešnej Rajeckej Lesnej). Kostol bol zbúraný v roku 1866.

piatok 8. februára 2008

Skalky


48°59´31,6´´S   18°42´15,4´´V
Krásnym vrcholom Lúčanskej Malej Fatry sú Skalky. Nachádzajú sa na hlavnom hrebeni a s nadmorskou výškou 1191 metrov ponúkajú krásny kruhový výhľad. Scenériu dopĺňa skalný reliéf. Je obklopený zdravou kosodrevinou a navyše, ide o turistami málo navštevované miesto.